لیست دستورات Bash

Gnu/Linux
مرجع کامل دستورات

BASH

عملکرد دستور
نمایش معماری سیستم arch
نمایش تقویم سال ۲۰۰۷ میلادی cal 2007
نمایش اطلاعات CPU cat /proc/cpuinfo
نمایش 'خطوط در خواست وقفه' ( IRQ ) سخت افزار های مختلف cat /proc/interrupts
نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم cat /proc/meminfo
نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی cat /proc/swaps
نمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم cat /proc/version
نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس cat /proc/net/dev
نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم cat /proc/mounts
ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس clock -w
نمایش تاریخ سیستم date
نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم dmidecode -q
نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت hdparm -i /dev/hda
انجام آزمایش 'خواندن' بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن hdparm -tT /dev/sda
نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI lspci -tv
نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB lsusb -tv
نمایش معماری سیستم uname -m
این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود init 0
# logout خارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود مجدد ( Login ) logout
نمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم uname -r
# reboot این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود reboot
این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود shutdown -h now
خاموش کردن سیستم در ساعت و دقیقه ی معین shutdown -h 16:30 &
لغو کردن ( cancel ) خاموش شدن سیستم در زمان معین shutdown -c
ین دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود shutdown -r now
این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود telinit 0
ورود به دایرکتوری یا شاخه ی مورد نظر مانند پوشه ی خانگی ( home ) cd /home
برگشتن به دایرکتوری قبلی cd ..
برگشتن به دو دایرکتوری قبلی cd ../..
# cd - برگشتن به آخرین دایرکتوری ( مسیر ) که در آن بوده اید cd -
رفتن به پوشه ی خانگی کاربر مورد نظر از هر مسیر دلخواه cd ~user1
# cp file1 file2 کپی کردن یک فایل با نام file1 به مسیر مورد نظر cp file1 file2
کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید cp dir/* .
کپی کردن دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید cp -a /tmp/dir1 .
نمایش لیست سیستم های کد گذاری iconv -l
تبدیل سیستم کدگذاری ( encoding ) یک فایل ورودی به یک سیستم کدگذاری دیگر iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile
تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnails ( به برنامه convert از Imagemagick نیاز می باشد ) find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert
ایجاد لینک نمادین ( میانبر ) به فایل یا دایرکتوری دلخواه. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای lnk1 مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید ln -s file1 lnk1
ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری ( در واقع همان عمل کپی می باشد ) ln file1 lnk1
نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری ls
نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری ls -F